اجاره فضای مرکز داده

مرکز داده نور با فراهم کردن محیطی منطبق با استانداردهای جهانی، امکان تخصیص فضا برای استقرار سرورهای شما را فراهم کرده است.
جهت سفارش اجاره فضای بیشتر، رک، نیم رک و فضای محصور، از طریق شماره تماس مندرج در سایت یا تیکت پشتیبانی در ناحیه کاربری با مشاوران ما در ارتباط باشید:

نام پلن

شروع از تومان / ماهانه
 • تعداد unit
 • ترافیک ماهیانه
 • تعداد IP

Co1

641,000 تومان / ماهانه
 • 1 عدد
 • منصفانه
 • 1 عدد

Co2

1,200,000 تومان / ماهانه
 • 2 عدد
 • منصفانه
 • 1 عدد

Co4

2,166,000 تومان / ماهانه
 • 4 عدد
 • منصفانه
 • 2 عدد

Co6

3,049,000 تومان / ماهانه
 • 6 عدد
 • منصفانه
 • 4 عدد
 • حداقل مدت قرارداد 3ماه می باشد.
 • به تمامی مبالغ فوق مقدار 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد.