اجاره فضای مرکز داده

مرکز داده نور با فراهم کردن محیطی منطبق با استانداردهای جهانی، امکان تخصیص فضا برای استقرار سرورهای شما را فراهم کرده است.

نام پلن

هزینه تومان / ماهانه
 • تعداد unit
 • ترافیک ماهیانه
 • برق
 • تعداد IP
 • پورت سوییچ
 • برق و UPS
 • کنترل دما و اطفاء حریق
 • فایروال سخت افزاری
 • مکان
 • هزینه راه اندازی
 • قیمت سالانه

Co1

500,000 تومان / ماهانه
 • 1 عدد
 • 500 گیگابایت
 • دو آمپر
 • 1 عدد
 • 1 عدد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • مرکز داده نور
 • 100,000 تومان
 • قیمت سالانه
 • 6,649,000 تومان

Co2

1,000,000 تومان / ماهانه
 • 2 عدد
 • 1 ترابایت
 • دو آمپر
 • 1 عدد
 • 1 عدد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • مرکز داده نور
 • 100,000 تومان
 • قیمت سالانه
 • 13,189,000 تومان

Co4

2,000,000 تومان / ماهانه
 • 4 عدد
 • 1.5 ترابایت
 • دو آمپر
 • 2 عدد
 • 1 عدد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • مرکز داده نور
 • 100,000 تومان
 • قیمت سالانه
 • 26,269,000 تومان

Co6

3,000,000 تومان / ماهانه
 • 6 عدد
 • 3 ترابایت
 • دو آمپر
 • 4 عدد
 • 1 عدد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • مرکز داده نور
 • 150,000 تومان
 • قیمت سالانه
 • 39,403,500 تومان

نام پلن

هزینه تومان / ماهانه
 • تعداد unit
 • ترافیک ماهیانه
 • برق
 • تعداد IP
 • پورت سوییچ
 • برق و UPS
 • کنترل دما و اطفاء حریق
 • فایروال سخت افزاری
 • مکان
 • هزینه راه اندازی
 • قیمت سالانه

نیم رک

10,000,000 تومان / ماهانه
 • 20 عدد
 • 10 ترابایت
 • دو آمپر
 • 10 عدد
 • 2 عدد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • مرکز داده نور
 • 300,000 تومان
 • قیمت سالانه
 • 131,127,000 تومان

رک کامل

21,000,000 تومان / ماهانه
 • 42 عدد
 • 20 ترابایت
 • دو آمپر
 • 20 عدد
 • 4 عدد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • مرکز داده نور
 • 300,000 تومان
 • قیمت سالانه
 • 275,007,000 تومان
 • حداقل مدت قرارداد 3ماه می باشد.
 • به تمامی مبالغ فوق مقدار 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد.
 • در صورت درخواست IP اضافه یا درخواست پورت اضافه سوییچ جهت دسترسی ILO ، با کلیک بر روی سفارش موارد دلخواه خود را انتخاب بفرمایید.
  • IP اضافه: ماهیانه 45000 تومان
  • پورت سوییچ اضافه: ماهیانه 30.000 تومان