تماس باما

شماره تماس : 34145005 – 025

آدرس ایمیل : info @ nooridc. com

آدرس: قم، بلوار جمهوری اسلامی، بین کوچه 4و 6 ، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور