میزبانی لینوکس (Direct Admin)

نام پلن

هزینه تومان / ماهانه
 • پنل
 • فضا
 • ترافیک (ماهانه)
 • تعداد دامنه
 • تعداد زیر دامنه
 • اکانت ایمیل
 • پایگاه داده
 • تعداد FTP
 • وب سرور
 • دیتابیس سرور
 • ورژن PHP

250 مگ

149,000 تومان / ماهانه
 • دایرکت ادمین
 • 250 مگابایت
 • 3 گیگابایت
 • 1 عدد
 • 5 عدد
 • 5 عدد
 • 1 عدد
 • نامحدود
 • Nginx
 • MariaDB 5.5
 • 7.3.7

500 مگ

229,000 تومان / ماهانه
 • دایرکت ادمین
 • 500 مگابایت
 • 5 گیگابایت
 • 1 عدد
 • 10 عدد
 • 10 عدد
 • 1 عدد
 • نامحدود
 • Nginx
 • MariaDB 5.5
 • 7.3.7

1 گیگ

369,000 تومان / ماهانه
 • دایرکت ادمین
 • 1 گیگابایت
 • 10 گیگابایت
 • 2 عدد
 • 15 عدد
 • 20 عدد
 • 2 عدد
 • نامحدود
 • Nginx
 • MariaDB 5.5
 • 7.3.7

نام پلن

هزینه تومان / ماهانه
 • پنل
 • فضا
 • ترافیک (ماهانه)
 • تعداد دامنه
 • تعداد زیردامنه
 • اکانت ایمیل
 • پایگاه داده
 • تعداد FTP
 • وب سرور
 • دیتابیس سرور
 • ورژن PHP

2.5 گیگ

549,000 تومان / ماهانه
 • دایرکت ادمین
 • 2.5 گیگابایت
 • 25 گیگابایت
 • 3 عدد
 • 20 عدد
 • 30 عدد
 • 4 عدد
 • نامحدود
 • Nginx
 • MariaDB 5.5
 • 7.3.7

5 گیگ

699,000 تومان / ماهانه
 • دایرکت ادمین
 • 5 گیگابایت
 • 50 گیگابایت
 • 3 عدد
 • 30 عدد
 • 50 عدد
 • 6 عدد
 • نامحدود
 • Nginx
 • MariaDB 5.5
 • 7.3.7

10 گیگ

999,000 تومان / ماهانه
 • دایرکت ادمین
 • 10 گیگابایت
 • 100 گیگابایت
 • 4 عدد
 • نامحدود
 • نامحدود
 • 8 عدد
 • نامحدود
 • Nginx
 • MariaDB 5.5
 • 7.3.7

20 گیگ

1,799,000 تومان / ماهانه
 • دایرکت ادمین
 • 20 گیگابایت
 • 200 گیگابایت
 • 4 عدد
 • نامحدود
 • نامحدود
 • 10 عدد
 • نامحدود
 • Nginx
 • MariaDB 5.5
 • 7.3.7