میزبانی وب لینوکس CPANEL

نام پلن

هزینه تومان / ماهانه
 • پنل
 • فضا
 • ترافیک (ماهانه)
 • تعداد سایت
 • تعداد سابدامین
 • اکانت ایمیل
 • بانک اطلاعاتی
 • تعداد FTP
 • ورژن PHP
 • Web Server

250 مگ

134,000 تومان / ماهانه
 • لینوکس (cpanel)
 • 250 مگابایت
 • 3 گیگابایت
 • 1 عدد
 • 5 عدد
 • 5 عدد
 • 1 عدد
 • نامحدود
 • 7.3.7
 • Nginx

500 مگ

199,000 تومان / ماهانه
 • لینوکس (cpanel)
 • 500 مگابایت
 • 5 گیگابایت
 • 1 عدد
 • 10 عدد
 • 10 عدد
 • 1 عدد
 • نامحدود
 • 7.3.7
 • Nginx

1 گیگ

329,000 تومان / ماهانه
 • لینوکس (cpanel)
 • 1 گیگابایت
 • 10 گیگابایت
 • 2 عدد
 • 15 عدد
 • 20 عدد
 • 2 عدد
 • نامحدود
 • 7.3.7
 • Nginx

نام پلن

هزینه تومان / ماهانه
 • پنل
 • فضا
 • ترافیک (ماهانه)
 • تعداد سایت
 • تعداد سابدامین
 • اکانت ایمیل
 • بانک اطلاعاتی
 • تعداد FTP
 • ورژن PHP
 • Web Server

2.5 گیگ

499,000 تومان / ماهانه
 • لینوکس (cpanel)
 • 2.5 گیگابایت
 • 25 گیگابایت
 • 3 عدد
 • 20 عدد
 • 30 عدد
 • 4 عدد
 • نامحدود
 • 7.3.7
 • Nginx

5 گیگ

629,000 تومان / ماهانه
 • لینوکس (cpanel)
 • 5 گیگابایت
 • 50 گیگابایت
 • 3 عدد
 • 30 عدد
 • 50 عدد
 • 6 عدد
 • نامحدود
 • 7.3.7
 • Nginx

10 گیگ

899,000 تومان / ماهانه
 • لینوکس (cpanel)
 • 10 گیگابایت
 • 100 گیگابایت
 • 4 عدد
 • نامحدود
 • نامحدود
 • 8 عدد
 • نامحدود
 • 7.3.7
 • Nginx

20 گیگ

1,599,000 تومان / ماهانه
 • لینوکس (cpanel)
 • 20 گیگابایت
 • 200 گیگابایت
 • 4 عدد
 • نامحدود
 • نامحدود
 • 10 عدد
 • نامحدود
 • 7.3.7
 • Nginx